🔔

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Οι επισκέψεις από γονείς και κηδεμόνες γίνονται δεκτές κατόπιν ραντεβού.
Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου έχει ως εξής:

08:00 – 08:15

🚶

Προσέλευση μαθητών και πρωινή προσευχή

08:15 – 09:40

📚

1η & 2η διδακτική ώρα

09:40 – 09:55

🔔

Διάλειμμα

09:55 – 11:40

📚

3η διδακτική ώρα

11:40 – 11:50

Διάλειμμα

11:50 – 12:25

📚

5η διδακτική ώρα

12:25 - 12:35

🔔

Διάλειμμα

12:35 - 13:15

📚

6η διδακτική ώρα

13:15

🔔

Αποχώρηση μαθητών/τριών Πρωινού Τμήματος

13:20 - 14:00

📚

Συγκέντρωση μαθητών/τριών Ολοημέρου - 1η ώρα Ολοημέρου (Σίτιση - Ξεκούραση - Χαλάρωση)

14:00 – 14:15

🔔

Διάλειμμα

14:15 – 15:00

📚

2η διδακτική ώρα Ολοημέρου (Μελέτη)

σχολικεσ ταξεισ

α'

κ. Πίκιου Άννα

β'

κ. Τσιουλάκου Παρασκευή

γ'

Αναμένεται το Σεπτέμβριο του '20

δ'

κ. Παπανικολάου Παναγιώτης

ε'

κ. Γραμμένου Αναστασία

στ'

κ. Τσιμπιρίδης Ευστράτιος