🔔

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Οι επισκέψεις από γονείς και κηδεμόνες γίνονται δεκτές κατόπιν ραντεβού.
Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου έχει ως εξής:

08:00 – 08:15

🚶

Προσέλευση μαθητών και πρωινή προσευχή

08:15 – 09:40

📚

1η & 2η διδακτική ώρα

09:40 – 10:00

🔔

Διάλειμμα

10:00 – 11:30

📚

3η & 4η διδακτική ώρα

11:30 – 11:50

🔔

Διάλειμμα

11:50 – 13:15

📚

5η & 6η διδακτική ώρα

13:15

🔔

Λήξη Πρωινού Τμήματος Αποχώρηση μαθητών/τριών
Έναρξη Ολοήμερου Τμήματος

13:20 - 14:00

Διατροφική Αγωγή και διάλειμμα

14:00 - 14:45

📚

1η ώρα Ολοήμερου Τμήματος

14:45 - 15:00

🔔

Διάλειμμα

15:00 - 15:45

📚

2η ώρα Ολοήμερου Τμήματος

15:45 - 16:00

🔔

Λήξη Ολοήμερου Τμήματος - Αποχώρηση μαθητών/τριών

σχολικεσ ταξεισ

α'

κ. Πίκιου Άννα

β'

κ. Τσιουλάκου Παρασκευή

γ'

κ. Μπούνια Μαριάννα

δ'

κ. Κοΐδου Ιφιγένεια

ε'

κ. Γραμμένου Αναστασία

στ'

κ. Τσιμπιρίδης Ευστράτιος

ζεπ

κ. Χατζηιγνατιάδου Ευθυμία