ΟΙΚΟ-ΤΟΥΒΛΟ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΕΠΩ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ένα οικο-τούβλο είναι ένα πλαστικό μπουκάλι συσκευασμένο με χρησιμοποιημένο πλαστικό σε καθορισμένη πυκνότητα. Χρησιμεύουν ως επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία. Τα οικο-τούβλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή διαφόρων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων επίπλων, τοίχων κήπου, ζαρντινιέρων και άλλων κατασκευών. Έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε τα δικά μας οικο-τούβλα! Αρχίστε κι εσείς!

Oxford nursery collecting plastic ecobricks | Oxford Mail
ΟΙΚΟ-ΤΟΥΒΛΟ