ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

“Να τα πούμε;” πόσες φορές δεν ΄έχουμε ακούσει αυτή την ερώτηση!

“Με χαρά να σας ακούσουμε!”