ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε μέρα με εξάωρα, από τις 08:15πμ μέχρι τις 13:15μμ.