ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ”

Παραθέτουμε το αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή (word) ώστε να μπορείτε να κάνετε την αίτηση συμμετοχής.