Κέντρο Πρόληψης “Απόπλους” – Πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδες γονέων

Το Κέντρο Πρόληψης “Απόπλους” θέλοντας να στηρίξει τους γονείς στο ρόλο τους αλλά και να τους δώσει χώρο έκφρασης μέσα σε ένα πλαίσιο φροντίδας και επιστημονικής στήριξης διοργανώνει διαδικτυακές ομάδες γονέων για το σχολικό έτος 2021-2022.