ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε ότι από 1-20 Μαρτίου θα γίνουν οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού του σχολείου. Σε αυτήν εγγράφονται οι μαθητές και οι μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015.

Παρακάτω αναφέρονται λεπτομερέστερα όσα είναι απαραίτητα για την εγγραφή των παιδιών στην Α΄ δημοτικού. Επισυνάπτονται α) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) β) η αίτηση-δήλωση εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου γ)η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.