ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ

Σας κοινοποιούμε το μήνυμα του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, κυρίου Γεωργίου Αλεξανδράτου, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 καθώς και τον χαιρετισμό του για την ανάληψη των καθηκόντων του.